Benyújtási határidő: 2022. január 31.

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram legfőbb küldetése, hogy erősítse Magyarország és a magyar diaszpóraközösségek közötti kapcsolatokat azáltal, hogy hozzáférést biztosít magyarországi képzésekhez a magyar diaszpórában élő fiatalok számára. A program fő célja azok támogatása, akik szeretnének visszatérni magyar gyökereikhez, és olyan területeken szakemberekké válni, amelyek hozzájárulnak a diaszpóraközösségek jólétéhez is.

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram pályázat meghirdetésére első alkalommal 2020 novemberében került sor. A program földrajzi célterülete: a világ összes országa, kivéve az Európai Unió tagállamai, a Szerb Köztársaság és Ukrajna Kárpátalja megyéje.

Az ösztöndíjprogram működtetéséért a külgazdasági és külügyminiszter felel, lebonyolítását a Tempus Közalapítvány látja el.

Képzési szintek

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretében alap-, mester-, osztatlan mester-, doktori képzésekre, posztgraduális - alap- vagy mesterképzést követő - szakirányú továbbképzésekre, illetve egyéb, végzettség szerzésére nem irányuló képzési programokra (előkészítő képzések) lehet jelentkezni.

A pályázásra jogosultak köre

a) A pályázó magyar gyökerekkel rendelkezik, ezt a motivációs levelében írottakkal alá tudja támasztani, illetve a pályázat részét képező nyilatkozatban is elismeri.

b) A pályázó a programban részt vevő ország állampolgára és rendelkezik Magyarországon kívüli lakcímmel.

c) A pályázó rendelkezik az adott ország magyar diaszpóra szervezetének vagy magyar diplomáciai képviseletének ajánlásával.

d) A pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázat benyújtását megelőzően legalább 10 évet külföldön, azaz nem Magyarországon töltött.

e) A pályázó középfokú tanulmányai legalább utolsó 4 évét külföldön (nem Magyarországon) végezte el (amennyiben az adott oktatási rendszerben a középfokú oktatás időtartama 4 évnél rövidebb, az alapfokú oktatás utolsó időszaka is beszámítandó a 4 évbe).

f) A pályázó 2004. augusztus 31-e előtt született (kivéve táncművészeti képzésekre történő jelentkezés esetén)

g) A pályázó vállalja, hogy az ösztöndíjas időtartam idejére ösztöndíjszerződést köt, valamint, hogy az ösztöndíjas szerződésének teljes időtartama alatt magyar, mint idegen nyelv és kultúra kurzuson vesz részt. A pályázó vállalja, hogy tanulmányai befejezéséig, de legkésőbb a végzettség megszerzését igazoló oklevél – illetve a 3—4 féléves szakirányú továbbképzésben résztvevők esetében a szakképzettség megszerzését igazoló oklevél – megszerzését követő 1 éven belül legalább középfokú (B2-es szintű) magyar mint idegen nyelv nyelvvizsgát tesz. A magyar mint idegen nyelv nyelvvizsga letételének kötelezettsége nem vonatkozik a rövid (1 vagy 2 féléves) tanulmányi programokban, valamint a részképzésben részt vevő ösztöndíjasokra.

h) A pályázó vállalja, hogy az oklevél megszerzése után 2 évig önkéntes munkával segít egy külföldi országban működő magyar diaszpóra szervezetet.

A nem magyar nyelvű képzések esetén a magyar nyelv előzetes ismerete nem feltétele a jelentkezésnek.

A pályázható tanulmányi programok és fogadó intézmények megtekinthetőek az online pályázati rendszerben (https://apply.diasporascholarship.hu/ ).

Ösztöndíjas juttatások

➢ Tandíjmentes oktatás - Mentesség az oktatás költségének megtérítése alól.

➢ Egészségbiztosítás - A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 22. § (1) bekezdés i) pont id) alpontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatások és kiegészítő egészségügyi biztosítás évi maximum 65 000 Ft/fő (kb. 180 euró).

➢ Megélhetési támogatás (külön kérelemre)

- végzettség szerzésére nem irányuló képzéseken (magyar nyelvi előkészítő képzésen és szakirányú továbbképzésen), valamint alap-, mester- és osztatlan mesterképzésben: havi 43 700 Ft (kb. 120 euró) összegű ösztöndíj, évi 12 hónapon át.

- doktori képzésben: a hatályos magyar jogszabályok szerint, a havi ösztöndíj összege 140 000 Ft (kb. 390 euró) a tanulmányok első felében (első 4 félév) és 180 000 Ft (kb. 500 euró) a tanulmányok második felében (második 4 félév), évi 12 hónapon át, a tanulmányok befejezésééig. Sikeres fokozatszerzés esetén az ösztöndíjas egyszeri, 400 000 Ft (kb. 1100 euró) összegű, ösztöndíjnak minősülő támogatásban részesül. A támogatásra vonatkozó igény akkor kerülhet elfogadásra, ha az ösztöndíjas a tanulmányai utolsó félévében megélhetési támogatást kapott.

➢ Utazási támogatás (külön kérelemre) - Budapest és az ösztöndíjas lakóhelye szerinti város közötti távolságot figyelembe véve 8 000 – 19 999 km távolság között egyszeri alkalommal 330 000 Ft utazási átalányt biztosít külön kérelemre (a távolság az Erasmus+ Distance Calculator alapján kerül számításra).

➢ Lakhatási támogatás (külön kérelemre) - Ingyenes kollégiumi elhelyezés vagy havi 40 000 Ft lakhatási támogatás az ösztöndíjas időszak teljes idejére.

Pályázat benyújtása a Tempus Közalapítványhoz

Minden pályázatot a Tempus Közalapítvány online pályázati rendszerén keresztül kell benyújtani. A pályázatok magyarul vagy angolul nyújthatók be. A pályázók az online pályázati rendszer kezdőoldalán tudják kiválasztani a számukra megfelelő nyelvet, a regisztrációt megelőzően.

Az Ösztöndíjprogrammal, valamint a magyar felsőoktatással és a Gyakran Ismételt Kérdésekkel kapcsolatos további részletekért, kérjük látogassa meg a www.diasporascholarship.hu és a www.studyinhungary.hu weboldalakat.

További információért, kérjük keresse fel a Tempus Közalapítvány Study in Hungary egységét az alábbi elérhetőségek egyikén.

A Program honlapja www.diasporascholarship.hu

E-mail: diasporascholarship@tpf.hu

Telefon +36 1 236 5045

Facebook https://hu-hu.facebook.com/studyinhungaryofficial/